ท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยตัวเอง ตามสไตล์ Bloggers

ท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยตัวเอง ตามสไตล์ Bloggers (ตอนที่ 1/2)

CREATIVE TOURISM 4.0 MICE IN SURATTHANI

CREATIVE TOURISM 4.0 MICE IN SURATTHANI วัพศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท สมุย

โพสต์โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วัพศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

ท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยตัวเอง ตามสไตล์ Bloggers (ตอนที่ 2/2)

CREATIVE TOURISM 4.0 MICE IN SURATTHANI

CREATIVE TOURISM 4.0 MICE IN SURATTHANI วัพศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท สมุย

โพสต์โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วัพศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

เสริมทักษะการนำเที่ยวเชิงปฏิบัติการเส้นทางอาหารภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมุย (Authentic Gastronomy Tourism Guide Practicing for Samui)

เสริมทักษะการนำเที่ยว (ตอนที่ 1/4)

CREATIVE TOURISM 4.0 MICE IN SURATTHANI

CREATIVE TOURISM 4.0 MICE IN SURATTHANI วัพศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท สมุย

โพสต์โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วัพศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

เสริมทักษะการนำเที่ยว (ตอนที่ 3/4)

CREATIVE TOURISM 4.0 MICE IN SURATTHANI

CREATIVE TOURISM 4.0 MICE IN SURATTHANI วัพศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท สมุย

โพสต์โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วัพศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

เสริมทักษะการนำเที่ยว (ตอนที่ 2/4)

CREATIVE TOURISM 4.0 MICE IN SURATTHANI

CREATIVE TOURISM 4.0 MICE IN SURATTHANI วัพศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท สมุย

โพสต์โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วัพศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

เสริมทักษะการนำเที่ยว (ตอนที่ 4/4)

CREATIVE TOURISM 4.0 MICE IN SURATTHANI

CREATIVE TOURISM 4.0 MICE IN SURATTHANI วัพศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท สมุย

โพสต์โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วัพศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

บัณฑิตพันธุ์ใหม่:ยกระดับศักยภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ (ตอนที่ 1/3)

CREATIVE TOURISM 4.0 MICE IN SURATTHANI

CREATIVE TOURISM 4.0 MICE IN SURATTHANI วัพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเฉวง วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โพสต์โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วัพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ (ช่วงที่ 2/3)

CREATIVE TOURISM 4.0 MICE IN SURATTHANI

CREATIVE TOURISM 4.0 MICE IN SURATTHANI วัพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเฉวง วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โพสต์โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วัพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ (ตอนที่ 3/3)

CREATIVE TOURISM 4.0 MICE IN SURATTHANI

CREATIVE TOURISM 4.0 MICE IN SURATTHANI วัพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเฉวง วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โพสต์โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วัพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561