ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ:

เสาวดี ศรีฟ้า (เอ็ม)
โทร. 082-090-1291
E-mail: creativetourism@sru.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เลขที่ 36 หมู่ 6 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84320

แผนที่ ที่ตั้งวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ส่งข้อความติดต่อ