29 Jun 2018

การตลาดยุค 4.0 สำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ABOUT EVENT

*ขณะนี้ปิดลงทะเบียนกิจกรรมนี้แล้ว

กำหนดการ

เวลา กิจกรรม
7.00 น. รับประทานอาหารเช้า
8.00 น. กระบวนกการเรียนรู้พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย การท่องเที่ยวโดยชุมชน
10.30 น. กระบวนการเรียนรู้การตลาดเชิงเนื้อหา Content Marketing 
12.00 น. รับประทานอาหาร 
13.00 น. กระบวนการเรียนรู้การตลาดเชิงเนื้อหา Content Marketing
14.30 น. กระบวนการวางแผนการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
16.00 น. สรุปผลการเรียนรู้
16.30 น. ถ่ายภาพร่วมกัน ปิดการฝึกอบรม 

EVENT SPEAKERS

  • วรพงศ์ ผูกภู่
    หัวหน้าฝ่ายวิจัย สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน

    วรพงศ์ ผูกภู่

    Social Links

EVENT LOCATION

Registration for : การตลาดยุค 4.0 สำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

[contact-form-7 404 "Not Found"]
ลงทะเบียนร่วมงาน

Share This Event