รศ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล
28 Jun 2018

HR Move Smart

ABOUT EVENT

HR Move Smart การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์: ทิศทางและการขับเคลื่อนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม โรงแรมแฟร์เฮ้าส์บีช รีสอร์ท อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย สุเวชวัฒนกูล

อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

*กิจกรรมนี้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

กำหนดการ

เวลา

กิจกรรม

08.30 – 08.45 ลงทะเบียน รับเอกสารคู่มือ    
08.45 – 09.00 พิธีเปิดการสัมมนาหัวข้อ “HR Move Smart การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์: ทิศทางและการขับเคลื่อนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
09.15 – 12.00 บรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย สุเวชวัฒนกูล
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 บรรยายและกิจกรรม “การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการขับเคลื่อนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย สุเวชวัฒนกูล
16.00 ปิดการสัมมนา

 

EVENT SPEAKERS

  • ผศ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล
    อาจารย์ประจำศูนย์ การศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบ บูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และอนุกรรมการ ฝ่ายวิชาการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย

    ผศ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล

    Social Links

EVENT LOCATION

Registration for : HR Move Smart

[contact-form-7 404 "Not Found"]
ลงทะเบียนร่วมงาน

Share This Event