บัณฑิตพันธุ์ใหม่

HR Move Smart

การตลาดยุค 4.0 สำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เสริมทักษะการนำเที่ยวเชิงปฏิบัติการเส้นทางอาหารภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมุย

ท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยตัวเอง ตามสไตล์ Bloggers