กำหนดการ เวทีเสวนา บัณฑิตพันธุ์ใหม่

บัณฑิตพันธุ์ใหม่: ยกระดับศักยภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Download