กำหนดการ HR Move Smart การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

กำหนดการ โครงการการอบรม

HR Move Smart การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์: ทิศทางและการขับเคลื่อนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”

 

Download